دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>آرشیو>
آرشیو
 
 

۱۲ شهريور ۱۳۹۶

برگزیده شدن پوستر خانم الهام مبارکی در بیست وچهارمین سمینار شیمی تجزیه

سرکار خانم الهام مبارکی نوین در بیست وچهارمین سمینار شیمی تجزیه که در دانشگاه شهید مدنی تبریز در تاریخ 96/6/8 تا تاریخ 96/6/10 برگزار گردید شرکت نموده و پوستر ایشان به عنوان یکی از چهار پوستر برتر سمینار یاد شده انتخاب گردیده است.دانشکده ششیمی این انتخاب را به خانم مبارکی و استاد راهنمای ایشان تبریک می گوید.