دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>آرشیو>
آرشیو
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
کشور
از تاریخ
تا تاریخ
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 1292
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیفنامنام خانوادگیعنوانکشورشهراز تاریختا تاریخ
1امینبابازادهچهارمین کنفرانس تکانه زاویه ی اپتیکیايتالياآنکاپری1396-06-271396-06-31
2سیده فائزهموسویچهارمین کنفرانس بین المللی اندازه حرکت زاویه ای نوریايتالياناپل1396-06-271396-06-31
3نعیمهمحسنیچرخش تکانه زاویه ای نور به کمک اتم به دام افتادهآلمانارلنگن1396-06-231396-12-23
4شادیصالحی بروجنیگارگاه علوم و فن آوری کوانتومیايتالياتریسته1396-06-191396-06-25
5مژگانباباقصابهانوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایرانايرانتهران1396-06-181396-06-20
6مژدهحسین ابادینوزدهمین کنفرانس شیمی معدنیايرانتهران1396-06-181396-06-20
7زهرامحمدینوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران 14-16 شهریور ماه 1396ايرانتهران1396-06-141396-06-16
8سولمازورستاننوزدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران 14-16 شهریور ماه 1396ايرانتهران1396-06-141396-06-16
9راحیلمختارزادهدوره بین المللی آموزش زلزله شناسی و آنالیز داده های لرزه ای و تحلیل خطرآلمانپوتسدام1396-06-131396-07-07
10راحلهنصراللهیادامه پروژه تحقیقاتیاسپانياالچه1396-06-101396-12-10
11عسلعطاخانیبرنامه ویزیت موسسه ماکس پلانکآلماندرسدن1396-06-091396-12-09
12پروینرفیقیبیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه ایرانايرانتبریز1396-06-081396-06-10
13سیامکعبدالهی اقدمبیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایرانايرانتبریز1396-06-081396-06-10
14محمدبرازندهکنگره ملی شیمی ونانوشیمی، از پژوهش تا توسعه ملیايرانتهران1396-06-031396-06-04
15امینبابازادهدومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومیايرانشاهرود1396-06-011396-06-02
16سیده فائزهموسویدومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومیايرانشاهرود1396-06-011396-06-02
17ابوالفضلمیقانیچهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایرانايرانهمدان1396-05-311396-06-03
18محسناحمدزاده ایران دوستفرصت مطالعاتی ۶ ماهه بريتانياکمبریج1396-05-241396-11-26
19فرشیدنوریانچهارمین همایش مهندسان مالی و بیمسنجی ایرانايرانتهران1396-05-231396-05-25
20آزادهمظلوم شهرکیکارگاه اصول ترابرد کوانتومیايتالياتریست1396-05-151396-05-21
21سکینهعبدی زاده کلانکارگاه آموزشی اصول ترابرد کوانتومی ايتالياتریسیته1396-05-151396-05-21
22پریسارحمانیمدرسه پژوهش های علمی سیستم های پیچیدهايتالياتریسته1396-05-151396-05-22
23صدیقهقنبرزاده نودهیمفاهیم فیزیکی در زیست شناسی سلول بنیادیدانمارکتیسویلدلج1396-05-151396-05-20
24میرعلیحسن زادهچگونه می توان زلزله را مکان یابی کردترکيهآنکارا1396-05-151396-05-29
25فاطمهزارعچهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمیايرانتهران1396-05-101396-05-11
26مایدهبهرامیچهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمیايرانتهران1396-05-101396-05-11
27حسینطهماسبیفرصت مطالعاتیهلندلایدن1396-05-101396-11-11
28امیرناصرزارع زادمدرسه ای اصول ترابرد کوانتومیايتالياتریست1396-05-081396-05-14
29مسلممیرمدرسه اصول ترابرد کوانتومی و کارگاه اصول ترابرد کوانتومیايتالياتریسته1396-05-081396-05-21
30سپیدهمددخانیدوره آموزشی برای انجام پروژه دکتریلهستانروکلا1396-05-071396-07-28
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر