دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>آرشیو>
آرشیو
 
 

27 فروردین 1397

فوتوسنتز آمونیاک و چاپ مقاله دکتر محسن لشگری و همکاران در مجله نانو انرژی

دکتر محسن لشگری، دانشیار گروه شیمی فیزیک و عضو پژوهشکده تغییر اقلیم به همراه خانم پریسا زینلخانی (دانشجوی دکترای ایشان)، موفق به فوتوسنتز آمونیاک تحت شرایط فشار و دمای محیطی شده اند. نتایج این پژوهش در مجله وزین نانو انرژی (با ضریب تاثیر IF = 12/34) منتشر شده و جزئیات بیشتر در آدرس زیر موجود است: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285518302180
دانشکده شیمی این موفقیت را به گروه تحقیقاتی آقای دکتر لشگری تبریک گفته، برای ایشان و اعضای گروه مربوطه آرزوی موفقیت های روزافزون دارد.