دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زیستی>
دانشکده علوم زیستی
 
 
هیات علمی
نام

Email:username[at]iasbs.ac.ir

اتاق تلفن علائق تحقیقاتی
1 شیوا اکبری بیرگانی

sh.akbari

305

33153304

2 لیلا حسنی

hasani

33153315

3 مریم روحانی

rouhani

33153314

4 سعید عمادی

emadi

307

33153306

5 سارا محمدی نژاد

sarah

33153313

6 علی اکبر مراتان

a.meratan

33155139

7 عطیه مهدوی

a.mahdavi

33153310

8 حمید هادی علیجانوند

hhadi

33153316

نام

Email:username[at]iasbs.ac.ir

اتاق تلفن علائق تحقیقاتی
1 فرشید محمدرفیعی

farshid

023

33152023

2 حسین فضلی

fazli

216

33152216

3 سید نادر سید ریحانی

reihani

111

33152111

مسئول آزمایشگاه
نام

Email:username[at]iasbs.ac.ir

اتاق تلفن علائق تحقیقاتی
فرزانه فاخری

fakheri

009

33153009

مسئول دفتر
نام Email:username[at]iasbs.ac.ir اتاق تلفن
فتاحی, سارا
fattahi
ساختمان علوم رايانه و فناوري اطلاعات 33153320