دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زیستی>
دانشکده علوم زیستی
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
عنوان
متن
سخنران
نوع سمینار
از تاریخ
تا تاریخ
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 164
صفحه اول  1 2 3 4 5 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نوعسخنران عنوان سمینارازتاریخساعت
1متندفاعيه كارشناسي ارشدروشنک انصاری حقی مقایسه برهمکنش پپتید ضدباکتری آیورین 2.1 و آنالوگ آن با غشاهای متفاوت به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی در مقیاسهای اتمی و درشت دانه331396-11-1610:00
2متنسخنران مدعودکتر شیوا اخوان طبسیو سرطان پستان MicroRNA-125 1396-11-915:30
3متندفاعيه كارشناسي ارشدمهسا عالمیبررسی اثر یک ترکیب آزولی بر روی تهاجم رده سلولی هلا 331396-10-2014:00
4متندفاعيه كارشناسي ارشدساناز شیرنسبیان کپسوله کردن آنزیم آلفا آمیلاز در نانوژل پلی اکریل آمید و اثر آن بر پایداری آنزیم 331396-10-1814:00
5متندفاعيه كارشناسي ارشدمونا فیض اللهی اثر کورکومین و ترکیبات حاصل از تجزیه آن بر پایداری آنزیم پراکسیداز در شرایط دناتوره کننده 331396-10-1610:00
6متندفاعيه كارشناسي ارشدحسام یوسف نژاد بررسی اثر ترکیبی آزولی بر میزان تهاجم رده سلولی MDA-MB 231331396-7-2611:00
7متندفاعيه كارشناسي ارشدفاطمه غفوری ررسی یک دی کربوکسیلیک اسید برروی تهاجم رده سلولی HeLA331396-7-2511:00
8متندفاعيه كارشناسي ارشدحسین قربان پور بررسی اثر یک دی _کربوکسیلیک اسید بر میزان تهاجم رده سلولی MDA-MB-231331396-7-2414:00
9متندفاعيه كارشناسي ارشدزهرا فلاحتی بررسی اثر عوامل فیزیکوشیمیایی مختلف بر ساختار و پایداری پروتئین نوترکیب Tat کاندید واکسن HIV-1331396-7-1511:00
10متندفاعيه كارشناسي ارشدراضیه محمدی ارانی مطالعه ساختار پروتئین پلی توپ نوترکیب کاندید واکسن HIV با استفاده از روشهای اسپکتروسکوپی331396-7-1311:00
11متندفاعيه كارشناسي ارشدمریم پاسدار نواب بررسی اثر ملاتونین بر پتانسیل کلسیمی نورون حلزون باغی در مدل صرعی ناشی از پنتیلن تترازول و شبیه سازی نتایج با استفاده از مدلهای نورونی331396-7-1215:30
12متندفاعيه كارشناسي ارشدمریم امیدی بررسی تاثیر نمک کلرید لیتیم بر پاسخ رده سلولی MDA-MB-231 به پرتویونیزان331396-7-1114:00
13متندفاعيه كارشناسي ارشدمریم نصیریبررسی برهمکنش فلانوئید با DNA ژن c-MYC331396-7-114:00
14متندفاعيه كارشناسي ارشدسمیرا رامشینیبه پرتوهای یونیزان MCF-7بررسی تاثیر نمک کلرید لیتیم بر پاسخ رده سلولی 331396-6-614:00
15متندفاعيه كارشناسي ارشدافسانه سیفی اثر عامل های شلوغ کننده روی تجمع پروتئین لیزوزیم331396-5-2910:00
16متنسخنران مدعوخانم دکتر صفیه آقازاده القای مقاومت دارویی به تراستوزوماب در سلول‌های سرطان سینه HER2+ از طریق فعال شدن محور STAT3/HIF-1α/Hes-1 و کاهش بیان PTEN"دانشگاه تهران1396-5-1111:30
17متندفاعيه كارشناسي ارشدنجمه کیانی طراحی و ساخت بیوسنسور شناساگر سلول های بنیادی سرطانی331396-3-1311:00
18متندفاعيه كارشناسي ارشدنسیم چراغی مطالعه عوامل موثر در برهمکنش پپتیدهای آیورین 2.1 و آنالوگ آن با دو لایه لیپیدی331396-3-212:00
19متندفاعيه كارشناسي ارشدرویا مختار احمد آبادی طراحی و ساخت گزارشگر لوسیفرازی به منظور بررسی فعالیت آنزیم کاسپاز - 9331395-12-411:00
20متندفاعيه كارشناسي ارشدالهام قیصری بررسی اثر آنزیم‌های پروتئولیتیک، نپریلیزین و آنزیم تجزیه کننده انسولین، بر فرآیند تجمع و تجمع های پپتید‌ آمیلوئید بتا: پیش‌بینی، بررسی مولکولی و سنجش سمیت 331395-10-1314:00
21متندفاعيه كارشناسي ارشدحمیدرضا منصور پیش بینی توانایی اتصال پروتئین به برخی داروهای ضدقارچ شبه لیپید با استفاده از اطلاعات موجود در توالی پروتئین331395-7-2714:00
22متندفاعيه كارشناسي ارشدنرگس شایسته پیش بینی توانایی اتصال پروتئین به برخی آنتی بیوتیک های ضدباکتری با استفاده از اطلاعات موجود در توالی پروتئین331395-7-2514:00
23متنسخنران مدعو--- ---1395-6-2815:30
24متندفاعيه كارشناسي ارشدالهه حیدری مطالعه اثر هیدرولیز لیزوزیم، توسط تریپسین و آلفا-کیموتریپسین، بر تشکیل تجمع توسط لیزوزیم و نیز اثر این آنزیمها بر مجموعه مولکولهای تجمع یافته لیزوزیم331395-6-2111:00
25متندفاعيه كارشناسي ارشدسید سامان نعمتی جداسازی لیپاز از باکتری سراشیا مرسنس، اندازه گیری فعالیت به روش اسپکتروسکوپی فلورسانس و تحلیل کمومتریکی نتیجه ها 331395-5-2010:00
26متندفاعيه كارشناسي ارشدرسول حبیبیبررسی اثر کورکومین و ترکیبات حاصل از تجزیه آن بر ساختار و عملکرد آنزیم پراکسیداز331395-4-1210:00
27متندفاعيه كارشناسي ارشدفاطمه کسکنی اثر کورکومین، دمتوکسی کورکومین و بیس دمتوکسی بر ساختار، عملکرد و پایداری اکسیداتیو آنزیم پراکسیداز 331394-12-1611:30
28متندفاعيه كارشناسي ارشداحسان الله جزایری جونقانی بررسی ایمنی زایی واکسن پلی توپ کاندید DNA ایی ویروس HIV با یادآور واکسن پروتئینی در مدل موشی 331394-12-511:00
29متندفاعيه كارشناسي ارشدسمیرا علیپور ارزیابی کارایی واکسن کاندید ویروس HIV مبتنی بر پروتئین Tat فرموله شده با ادجوانت CpG ODN در مدل موشی331394-12-514:30
30متندفاعيه كارشناسي ارشدمهدیه حسینی تشکیل منفذ در برهم کنش آیورین 2.1 و آنالوگ آن با دو لایه لیپیدی 331394-11-711:00
صفحه اول  1 2 3 4 5 صفحه بعد    صفحه آخر