دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زیستی>
دانشکده علوم زیستی
 
 

دفاعيه كارشناسي ارشد

بررسی اثر ترکیبی آزولی بر میزان تهاجم رده سلولی MDA-MB 231

حسام یوسف نژاد

استاد راهنما: حمید هادی علیجانوند

دانشکده علوم زیستی

تاریخ: ۱۳۹۶-۷-۲۶

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان