دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زیستی>
دانشکده علوم زیستی
 
 

دفاعيه كارشناسي ارشد

ررسی یک دی کربوکسیلیک اسید برروی تهاجم رده سلولی HeLA

فاطمه غفوری

استاد راهنما: حمید هادی-علیجانوند

دانشکده علوم زیستی

تاریخ: ۱۳۹۶-۷-۲۵

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان