دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زیستی>
دانشکده علوم زیستی
 
 

دفاعيه كارشناسي ارشد

مقایسه برهمکنش پپتید ضدباکتری آیورین 2.1 و آنالوگ آن با غشاهای متفاوت به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی در مقیاسهای اتمی و درشت دانه

روشنک انصاری حقی

استاد راهنما: دکتر سارا محمدی نژاد

دانشکده علوم زیستی

تاریخ: ۱۳۹۶-۱۱-۱۶

زمان: ۱۰:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان