دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده شیمی>
دانشکده شیمی
 
 
   
ریاست دانشکده:
حبیب اله کاظمی(دانشيار)
اتاق: 126 ساختمان شيمي
تلفن: 3315-3126
   
مسئول دفتر:
زمانلو, فرزانه
تلفن: 3315-3232
دورنگار: 3315-3232
وب سایت: iasbs.ac.ir/chemistry