دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده شیمی>
دانشکده شیمی
 
 
 

1- درس مطالعه انفرادي/موضوعات ويژه


2- فرم انتقال


3- فرم تقاضاي دانشجوي مهمان


4- فرم تسويه حساب دانشجوي مهمان


5- فرم درخواست شركت در امتحان جامع


6- فرم انصراف / اخراج دانشجو


7- فرم درخواست شروع تحقيقات دوره دكتري


8- فرم رساله دكتري


9- فرم پایان نامه کارشناسی ارشد


10- فرم احراز شرايط پايان نامه دكتري


11- فرم پذيرش دانشجويان ممتازدوره كارشناسي ارشد براي ادامه تحصيل در دوره دكتري


12- فرم احراز شرايط ريز نمرات كارشناسي ارشد


13- فرم احراز شرايط مقطع كارشناسي در دكتري پيوسته


14- فرم احراز شرايط پايان نامه كارشناسي ارشد


15- فرم احراز شرايط ريز نمرات كارشناسي ارشد


16- فرم گواهي اشتغال به ثحصيل


17- فرم گزارش وضعیت


18- فرم فرصت مطالعاتی


19- فرم الف دفاعیه


20- فرم ب دفاعیه


21- فرم احراز شرایط پایان تحصیلات دوره کارشناسی


22- فرم تقاضای شرکت اعضای هیئت علمی در دوره/مجمع/کنفرانسهای علمی داخلی (pdf)


23- فرم تقاضای شرکت اعضای هیئت علمی در دوره/مجمع/کنفرانسهای علمی بین المللی (pdf)


24- فرم تقاضای شرکت دانشجویان در دوره/مجمع/کنفرانسهای علمی داخلی (pdf)


25- فرم تقاضای شرکت دانشجویان در دوره/مجمع/کنفرانسهای علمی بین المللی (pdf)


26- فرم درخواست تمدید دوره


27- روال و آئين نامه و فرم های پروژه پايانی کارشناسی


28- فرم درخواست میهمانی


29- کاربرگ پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز برای سال تحصيلی 88-87


30- فرم درخواست مرخصی تحصیلی


31- فرم درخواست خرید