دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده شیمی>
دانشکده شیمی
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
عنوان
متن
سخنران
نوع سمینار
از تاریخ
تا تاریخ
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 1096
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نوعسخنران عنوان سمینارازتاریخساعت
1متندفاعيه كارشناسي ارشدشکوفه افشاریالکتروترسیب فیلم نازک نیم رسانای نانوساختار نوع n و کاربرد آن در اکسایش فوتوالکتروشیمیایی آنیون سولفیت31396-12-1214:00
2متندفاعيه دكتريمهین بیات ساده کردن غیرچرخشی هسته تاکر 3 با کاربرد آن در مطالعه برهم کنش نانوذرات، DNA و مولکول های زیستی31396-11-2410:00
3متندفاعيه دكتري هادی سالمی تهیه و شناسایی کمپلکس های جدید Pd-β-Cyclodextrin و نانوذرات Fe3O4@Pd-β-Cyclodextrin و استفاده از آن ها بعنوان کاتالیزور در واکنش های کوپلینگ در حلال آب31396-11-1810:00
4متنسخنران مدعودکتر فروغ شواخی روش های استاندارد ارزیابی کیفیت و خلوص روغن زیتون31396-11-410:00
5متندفاعيه كارشناسي ارشدرضا لطفیطراحی روش های آزمایشگاهی بر اساس مدل، جهت بررسی موثر برخی تعادلات شیمیایی 31396-10-2810:00
6متندفاعيه كارشناسي ارشدمصطفی ملک محمدی مطالعه فعالیت کاتالیزوری متالوپورفیرین های تثبیت شده روی نانو ساختارهای پلیمری در واکنش های اکسایش31396-10-2411:00
7متندفاعيه كارشناسي ارشدمرتضی ندرلوPhotocatalytic activity of a series of meso-tetraphenylporphyrin derivatives 31396-10-179:30
8متندفاعيه دكتريمریم اکبریطراحی و ساخت مزوحفره‌های کربنی منظم غنی از هترواتم با استفاده از قالب سخت KIT-6 و کاربرد آن‌ها به عنوان بستر‌های جدید در واکنش‌های مختلف شیمی آلی 31396-10-1610:00
9متندفاعيه كارشناسي ارشدرضا کیانیاکسایش الکل‌ها بوسیله‌ی نیمه‌هادی‌های کادمیوم‌سولفید و تیتانیوم‌دی‌اکسید 31396-10-139:00
10متنسخنران مدعومعصومه علینقیکاربرد متابولومیکس در مطالعه التهاب دستگاه گوارش 1396-10-1310:00
11متنسخنران مدعوابوطالب صدیقیکاربرد نانوبیوساختارها در پزشکی شخصی دانشگاه سایمون فریزر1396-9-1915:30
12متندفاعيه كارشناسي ارشدنرگس اترکخواص ساختاری و الکترونی صفحه های فسفرنی: رهیافت نظریه ی تابعی چگالی 31396-8-2911:00
13متنسخنران مدعوعلیرضا زنجانی بررسی رابطه ساختار- خواص در آمیزه های PA-6/PVB و PP/PVB و نانوکامپوزیت های مربوطه پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران1396-8-2410:00
14متندفاعيه كارشناسي ارشدمیثم میرزائیجداسازی و تخلیص آلبومین و ایمونوگلوبولین های پلاسمای خون انسانی با استفاده از کروماتوگرافی تبادل یونی 31396-8-2110:00
15متنسخنران مدعومجتبی خراسانیارگانوسیلیکاهای مزوحفره متناوب با کالبد مایعات یونی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه1396-8-1710:00
16متندفاعيه كارشناسي ارشدفرزانه جلالیمطالعه‌ی دینامیک مولکولی ساختار میکروسکوپی و دینامیک مایعات یونی آمینواسیدی بر پایه 1-(2-هیدروکسی اتیل)-3-متیل‌ایمیدازولیوم با آنیون‌های آلانین و گلایسین 31396-8-1511:00
17متندفاعيه كارشناسي ارشدمعصومه سهرابیبررسی تهیه ی مشتقات یولیدین و هیدروکینولین در محیط کاتالیزورهای اسیدی جامد با استفاده از واکنش سه جزئی پاواروف 31396-8-217:00
18متندفاعيه كارشناسي ارشدفرشته متین رادبررسی ساختار خطا در داده های طیف سنج های مبتنی بر تلفن هوشمند 31396-7-1910:00
19متندفاعيه كارشناسي ارشدالهام مبارکی تشخیص رنگ سنجی ویروس هپاتیت بی مبتنی بر روش هیبریدیزاسیون ساندویچی با استفاده ازنانو ذرات طلا 31396-7-1914:00
20متندفاعيه كارشناسي ارشدامین ایرانپاکسنتز نقاط کوانتومی کادمیم تلورید و استفاده بعنوان شناساگر زیستی و کاربرد آن‌ها در واکنش‌های کاهش نورکاتالیزگری نیترو آروماتیک‌ها 31396-7-1817:00
21متندفاعيه كارشناسي ارشدروزبه خانمحمدیبخش اول: سمیت فلزات سنگین، مطالعات زیست محیطی و روش های حذف آن ها بخش دوم: مطالعه فوتواکسایش هوازی 1 ، 5 -نفتالین دی ال کاتالیز شده توسط کمپلکسهای مولکولی پورفیرین ها با بور تری فلوئورید 31396-7-158:30
22متندفاعيه كارشناسي ارشدمحدثه ملکی دیزبنیساخت و مطالعه نانوکامپوزیت های مس اکسید/گرافن به روش هیدروترمال به عنوان ماده الکترودی در ابرخازن های الکتروشیمیایی 31396-7-1111:00
23متندفاعيه كارشناسي ارشدفاطمه اسدیتاثیر آب روی فعالیت کاتالیزوری متالوپورفیرین های نامحلول در آب 31396-7-39:30
24متندفاعيه كارشناسي ارشدفریبا نوریسنتز تیوفسفاتها بوسیله واکنش جفت شدن هیدروژن زدایی H-فسفوناتهابا تیولها در حضور بازها 31396-7-111:00
25متندفاعيه دكتريهادی دیارمند خلیل آبادبرهم کنش های میکروبی (اکولوژی/فیزیولوژی) و رفتار بیوالکتروکاتالیزوری سودوموناس آئروژینوزا و باسیلوس آنتراسیس 31396-7-18:30
26متندفاعيه كارشناسي ارشدجواد قربانیرسیدن به مدل های صحیح برای بررسی فرآیند های شیمیایی در شرایط قدرت یونی غیر ثابت 31396-6-3010:00
27متندفاعيه كارشناسي ارشدفاطمه زارعسنتز و شناسایی نانوذرات جدید مغناطیسی پالادیوم و طلا و کاربرد آن‌ها به ‌عنوان کاتالیزور در واکنش‌های شیمی آلی 31396-6-2910:00
28متندفاعيه كارشناسي ارشدعلی مهدوی یکتاساخت یک فوتوالکترود نیم رسانای اتصال p-n به روش الکتروترسیب و مشخصه یابی آن 31396-6-298:30
29متندفاعيه كارشناسي ارشدحمزه حسنکیطراحی و ساخت کربن‌های مزوحفره منظم نیتروژن‌دار مکعبی با تقارن Ia3d و خاصیت شبه آنزیمی بمنظور تبدیل کربوهیدرات ها به 5-هیدروکسی‌متیل‌فورفورال 31396-6-2810:00
30متندفاعيه كارشناسي ارشدمائده بهرامیتثبیت نانوذرات پالادیوم و دوفلزی پالادیوم-مس بر روی بستر منیزیم‌اکسید و کاربرد آن‌ها در واکنش‌های جفت‌شدن 31396-6-2711:00
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر