دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده شیمی>
دانشکده شیمی
 
 
1- Najafpour, M. M., Mehrabani, S., Bagheri, R., Song, Z., Shen, J.-R., Allakhverdiev, S. I., "An aluminum/cobalt/iron/nickel alloy as a precatalyst for water oxidation", International Journal of Hydrogen Energy, 43: (4), 2083-2090, (2018).

Abstract:
Among different strategies, water splitting toward hydrogen production is a promising process to store energy from intermittent sources. However, the anodic water oxidation is a bottleneck for water splitting. In this paper, we report an aluminum/cobalt/iron/nickel alloy as a precatalyst for the electrochemical water oxidation. The alloy electrode contains different metal ions including cobalt, iron, and nickel which all are efficient for water oxidation is tested. We characterized this electrode using scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, X-ray diffraction, X-ray photoelectron spectroscopy and electrochemical methods. After stabilization, the electrode shows an onset overpotential of 200.0 mV and affords a current density of 3.5 mA cm−2 at an overpotential of 600.0 mV in KOH solution at pH 13.