دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده شیمی>
دانشکده شیمی
 
 
1- Neshat, A., Shahsavari, H. R., Mastrorilli, P., Todisco, S., Golbon Haghighi, M., Notash, B., "A Borane Platinum Complex Undergoing Reversible Hydride Migration in Solution", Inorganic Chemistry, 57: (3), 1398-1407, (2018).

Abstract:
Reaction of [Pt(κ2-C,N-ppy)(dmso)Cl], 1 (Hppy = 2-phenylpyridine), with Na[H2B(mb)2] (Hmb = 2-mercapto-benzimidazole) smoothly afforded the complex {[(κ3-S,B,S-HB(mb)2]Pt(κ2-C,N-ppy)H}, 2, featuring a strong reverse-dative Pt → B σ interaction in the solid state. When dissolved in thf (or acetone) solution, 2 undergoes a reversible Pt–H bond activation, establishing an equilibrium between the hexacoordinated 2 and the tetracoordinate complex {[(κ2-S,S-H2B(mb)2]Pt(κ2-C,N-ppy)}, 3, as ascertained by multinuclear NMR. Hydrolysis of the B–N bond in 2/3 resulted ultimately in the formation of a dimeric half-lantern platinum(II,II) complex [{Pt(κ2-C,N-ppy)(μ2-κ2-N,S-mb)}2], 4. The SC-XRD structures of 2 and 4 are reported.