دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده شیمی>
دانشکده شیمی
 
 

دفاعيه كارشناسي ارشد

طراحی روش های آزمایشگاهی بر اساس مدل، جهت بررسی موثر برخی تعادلات شیمیایی

رضا لطفی

استاد راهنما: حمید عبدالهی

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۱۰-۲۸

زمان: ۱۰:۰۰

مکان: سالن سخنرانی خانه علم