دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین>
پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین
fgdf
fgdf
هیات علمی گروه اتمسفر و گازهای گلخانه‌ای
نام Email:username[at]iasbs.ac.ir اتاق تلفن علایق تحقیقاتی
حميد رضا خالصي فرد (مدیر گروه)

khalesi

فیزیک 123

3315-2123

محمد دهقان نيري

m.d.niry

فیزیک 014

3315-2014

یوسفعلی عابدینی

abediniy[at]znu.ac.ir

5152264

محمد حسين کوثری

mhkowsari

شیمی 207

3315-3207

فريبا نظري

nazari

شیمی 204

3315-3204

هیات علمی گروه اقلیم و زمین
نام Email:username[at]iasbs.ac.ir اتاق تلفن علایق تحقیقاتی
فرهاد ثبوتي

farhads

ژئو 336

3315-3340

مهناز رضائيان (مدیر گروه)

m.rezaeian

ژئو 332

3315-3336

ابوالفضل رضایی

arezaei

ژئو 237

3315-3402

مسعود ساعت ساز

saatsaz

ژئو 235

3315-3400

مجید عباسی

madjid.abbasi

3315-3403

عبدالرضا قدس

aghods

ژئو 333

3315-3337

اسماعیل شبانیان

shabanian

ژئو 337

3315-3341

فرشته جادری

fjaderi

فیزیک 2236

3315-2236

زهره معصومی

z.masoumii

ژئو 232

3315-3396

ایمان منصف

iman.monsef

ژئو 232

3315-3397

مصطفی نادری

m.naderi

ژئو 355

3315-3355

هیات علمی گروه هیدروژن و پیل‌سوختی
نام Email:username[at]iasbs.ac.ir اتاق تلفن علایق تحقیقاتی
يوسف ثبوتي (ریاست پژوهشکده)

sobouti

فیزیک 211

3315-2211

حبيب اله کاظمی

habibkazemi

شیمی 121

3315-3121

فواد کاظمی

kazemi_f

شیمی 219

3315-3219

محسن کمپانی زارع

kompanym

شیمی 123

3315-3123

محسن لشگري

lashgari

شیمی 205

3315-3205

محمد مهدی نجف‌پور

mmnajafpour

شیمی 201

3315-3201

احسان ندايي اسكوئي

nedaaee

فیزیک 217

3315-2217

بخش اداری
نام Email:username[at]iasbs.ac.ir اتاق تلفن
يوسف ثبوتي (ریاست پژوهشکده)

sobouti

فیزیک 211

3315-2211

میهن پرست، سمیه

mihanparast

فیزیک 212

3315-2212