دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین>
پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین
fgdf
fgdf

۱۱ شهريور ۱۳۹۶

مصاحبه استاد یوسف ثبوتی با دوماهنامه دانشگاه امروز با عنوان " همیشه به مردم اعتماد کردیم و نتیجه مثبت آن را دیدیم"

متن مصاحبه استاد یوسف ثبوتی با دوماهنامه دانشگاه امروز (شماره دوم، خرداد و تیر 1396 ) با عنوان " همیشه به مردم اعتماد کردیم و نتیجه آن را دیدیم" به شرح زیر است. ایده استاد ثبوتی در مسیر راه ­اندازی و توسعه و بلوغ مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان (که امروز با نام دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان) می شناسیم، موضوع مصاحبه این شماره دانشگاه امروز است.