دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین>
پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین
fgdf
fgdf
     
  Global warming  
  NOAA Climate Services  
  PEW Center on Global Climate Change  
  صندوق حمایت از پژوهشگران کشور (INSF)  
  صندوق توسعه فناوری‌های نوین  
  Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)  
  International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ)