دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان


خانه>دانشکده شیمی
دانشکده شیمی

خبرها

6 دي بازدید همگانی از دانشکده شیمی به مناسبت هفته پژوهش- 6 دیماه سال 1396

26 آذر انتخاب آقایان دکتر بابک کریمی و دکتر محمدمهدی نجف پور به عنوان یک درصد برتر دانشمندان دنیا

12 شهريور برگزیده شدن پوستر خانم الهام مبارکی در بیست وچهارمین سمینار شیمی تجزیه

8 خرداد امضای یادداشت تفاهم همکاری علمی دانشگاه با انستیتو شیمی آلی دانشگاه آخن

6 خرداد راه اندازی اتاق سرور محاسباتی جدید دانشگاه


مقالات

Heidari, S., Najafpour, M. M., Hołyńska, M., Singh, J. P., Chae, K. H. and Khatamian, M.


Najafpour, M. M., Mehrabani, S., Bagheri, R., Song, Z., Shen, J.-R. and Allakhverdiev, S. I.


Neshat, A., Shahsavari, H. R., Mastrorilli, P., Todisco, S., Golbon Haghighi, M. and Notash, B.


Shahsavari, H. R., Babadi Aghakhanpour, R., Fereidoonnezhad, M.
 
Click to see larger image

جشن روز معلم در مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان 85 - 2 - 18

تصاویر بیشتر
 
سمینارها
1- دفاعيه كارشناسي ارشد
الکتروترسیب فیلم نازک نیم رسانای نانوساختار نوع n و کاربرد آن در اکسایش فوتوالکتروشیمیایی آنیون سولفیت
شکوفه افشاری، دانشکده شیمی
۱۲ اسفند، ۱۴:۰۰
2- دفاعيه دكتري
ساده کردن غیرچرخشی هسته تاکر 3 با کاربرد آن در مطالعه برهم کنش نانوذرات، DNA و مولکول های زیستی
مهین بیات، دانشکده شیمی
۲۴ بهمن، ۱۰:۰۰
3- دفاعيه دكتري
تهیه و شناسایی کمپلکس های جدید Pd-β-Cyclodextrin و نانوذرات Fe3O4@Pd-β-Cyclodextrin و استفاده از آن ها بعنوان کاتالیزور در واکنش های کوپلینگ در حلال آب
هادی سالمی، دانشکده شیمی
۱۸ بهمن، ۱۰:۰۰
4- سخنران مدعو
روش های استاندارد ارزیابی کیفیت و خلوص روغن زیتون
دکتر فروغ شواخی، دانشکده شیمی
۴ بهمن، ۱۰:۰۰
5- دفاعيه كارشناسي ارشد
طراحی روش های آزمایشگاهی بر اساس مدل، جهت بررسی موثر برخی تعادلات شیمیایی
رضا لطفی، دانشکده شیمی
۲۸ دي، ۱۰:۰۰
6- دفاعيه كارشناسي ارشد
مطالعه فعالیت کاتالیزوری متالوپورفیرین های تثبیت شده روی نانو ساختارهای پلیمری در واکنش های اکسایش
مصطفی ملک محمدی، دانشکده شیمی
۲۴ دي، ۱۱:۰۰
7- دفاعيه كارشناسي ارشد
Photocatalytic activity of a series of meso-tetraphenylporphyrin derivatives
مرتضی ندرلو، دانشکده شیمی
۱۷ دي، ۹:۳۰