12 آبان

فراخوان جذب محقق پسادکتری دانشکده فیزیک دانشگاه

دانشکده فیزیک دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در نظر دارد، چهار پژوهشگر پسادکتری در شاخه‌های اخترفیزیک، ماده‌چگال نظری و فیزیک محاسباتی بپذیرد.

لازم به ذکر است که:
- پذیرش محققین پسادکتری برای مدت اولیه یکسال خواهد بود.
- متقاضی می‌بایست فارغ التحصیل دکتری داخل کشور حداکثر در 4 سال گذشته باشد.
- متقاضی ضروری است حداقل یک مقاله در یکی از نشریات مورد تایید فدارسیون سرآمدان علمی (معرفی شده در سایت فدراسیون سرآمدان علمی ) ، یا نشریات با ضریب تأثیر بالاتر از 5، منتشر کرده باشد.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر با دفتر دانشکده‌ی فیزیک با شماره 2107-3315-024 تماس بگیرند.