دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده فیزیک>
دانشکده فیزیک
 
 
 
 
برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد نجوم
 

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال


برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد اپتیک


برنامه درسی دوره دکتری فیزیک ماده چگال


برنامه درسی دوره دکتری اپتیک


برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال نرم


برنامه درسی دوره دکتری فیزیک ماده چگال نرم