دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده فیزیک>
دانشکده فیزیک
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
عنوان
متن
سخنران
نوع سمینار
از تاریخ
تا تاریخ
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 747
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نوعسخنران عنوان سمینارازتاریخساعت
1متندفاعيه دكتريمجتبی مددی اصل مطالعه نقش تأخیر زمانی در اثرات شکل‌پذیری سیناپسی بر روی ساختار و دینامیک شبکه‌های عصبی51396-12-1611:00
2متندفاعيه دكتريامین بابازاده تبدیل طول موج کلاسیکی و کوانتومی نور در محیط های غیر خطی مرتبه دوم51396-8-89:00
3متنسخنران دانشگاهیوسف ثبوتیتعهدات بین المللی ایران در قبال تغییر اقلیم51396-7-2415:00
4متندفاعيه دكتريزهرا عیدی مدل سازی حرکت و کموتکسی آمیب دیکتیوستیلیوم 51396-7-1910:00
5متندفاعيه كارشناسي ارشدوحید شاه آبادیبررسی نظری قدرت تله نوری برای باریکه های بردار استوانه ای51396-7-516:00
6متندفاعيه كارشناسي ارشدمصطفی بیگ زاده شبیه سازی رشته شدگی پالس های لیزری فمتوثانیه بسل Numerical Simulation of Filamentation of Femtosecond Beesel Beams 51396-6-3010:00
7متندفاعيه كارشناسي ارشدعلی بنیادی پمپ اسپینی در سطح عایق‌های توپولوژیکی51396-6-1211:00
8متندفاعيه كارشناسي ارشدسعید رجنی کاربرد سنجه اختلالی در کیهان51396-4-2611:00
9متندفاعيه كارشناسي ارشدصابر بوشهری بررسی سازوکار انتقال انتخابی از میان کمپلکس منفذ هسته51396-3-3114:00
10متندفاعيه دكتريحسین مصحفی تشکیل ساختار در کیهان، رهیافتی برای بررسی انرژی تاریک، ماده تاریک و مدل تورمی51396-2-139:00
11متندفاعيه كارشناسي ارشدفرزانه بختیاری اثر مجاورت ابررسانایی و اثر جوزفسون در فیلم ‌نازک عایق توپولوژیکی51396-1-2911:00
12متندفاعيه كارشناسي ارشدپیمان کوهساری بررسی تاثیر تاخیردر پدیداری حالت استیصال در شبکه‌های نورونی51396-1-219:30
13متندفاعيه كارشناسي ارشدمحمد جواد خدام دربار محمدی نصب و راه اندازی یک لیدار پس پراکنشی در دانشگاه شیراز به منظور مطالعه ذرات معلق جوی در جنوب شرق زاگرس51395-12-1814:00
14متندفاعيه كارشناسي ارشدکلثوم صالحی ترابرد الکترونی در فیلم نازک عایق توپولوژیکی51395-12-1813:00
15متندفاعيه كارشناسي ارشدوحورا تحسینی تشخیص تخلیه‌ی جزئی با استفاده از حسگر فیبر نوری تداخل‌سنج ماخ‌-زندر51395-12-815:30
16متندفاعيه دكتريحمیدرضا خلیلیان مطالعه رفتار دینامیکی ذرات خود پیش ران51395-11-3014:00
17متندفاعيه دكتريفائزه کارگر حاجی آبادی مطالعه دینامیک مولکولی تجمع پپتیدها با استفاده از پپتیدهای مدل: آمیلوئید بتا (Aβ) در غشا، EAK16در محلول51395-11-3010:30
18متندفاعيه دكتريمجتبی رحیمی علی آباد دینامیک و ترابرد اسپین، شبه اسپین و وادی در سیستم‌های دوبعدی51395-11-2314:00
19متنسخنران مدعودکتر هاشم رفیعی تبار فوتونهای زیستی و کاربرد آنها در تشخیص عملکرد سلولی 1395-11-1814:00
20متنسخنران مدعوآنجلو باسی مشکل با مکانیک کوانتومدانشگاه تریست ایتالیا1395-11-1114:00
21متنسخنران مدعودکتر وحید کریمی پور مکانیک کوانتومی در قرن جدید291395-10-2714:00
22متنسخنران مدعوعبدالله لنگری گذار فازهای کوانتمی و نظم کوانتمی توپولوژیکدانشگاه شریف1395-10-2014:00
23متندفاعيه دكتريفاطمه خدابنده دینامیک باز و بسته شدن دو نوکلئوزوم در فیبر کروماتین51395-10-1510:00
24متندفاعيه دكتريسید هاشم فاطمی مدل سازی نظری ساختار دو و چهار نوکلئوزوم در فیبر کروماتین51395-10-1514:00
25متندفاعيه كارشناسي ارشدعلی اوجاقلو ساخت و بررسی حسگر فیبر نوری برای آشکارسازی تخلیه جزئی51395-10-139:00
26متنسخنران دانشگاهپوریا خلج خوشه های ستاره ای: جایگاه ما و افق های پیش رو51395-10-1314:00
27متندفاعيه دكتريلیلا بهمنیبررسی طرح‌های تشکیل شده در قطره‌ی کلوئیدهای زیستی در اثر تبخیر51395-10-814:00
28متندفاعيه كارشناسي ارشدمحمدجواد صالحی مطالعه و پیاده سازی روش اتم در مولکول برای یافتن رو یه شار صفر51395-10-717:30
29متنسخنرانی عمومیدکتر جواد رحیقی، دکتر محمد لامعی رشتی و مهندس مرتضی جعفر زاده چشمه نور ایران نوری بر علم ایران51395-10-614:00
30متنسخنران مدعورمو روفینی ابر نو اختر‌های دوتایی و لحظه تشکیل سیاهچالهمرکز بین‌المللی شبکه نجوم نسبیتی ایتالیا1395-9-2215:30
صفحه اول  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد    صفحه آخر