دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده فیزیک>
دانشکده فیزیک
 
 
هیات علمی
نام

Email:username[at]iasbs.ac.ir

اتاق تلفن علائق تحقیقاتی
1 جهانفر ابویی

jahan

111

33152111

2 احسان احدی اخلاقی

e.a.akhlaghi

020

33152020

3 علی اسدیان

ali.asadian

011

33152011

4 محمد اولین چهارسوقی

charsooghi

33152021

5 یوسف ثبوتی

sobouti

211

33152211,331521

6 فائقه حاجی زاده

hajizade

33152013

7 اکرم حسنی زنوزی

a.hasani

121

33152121

8 حسین حقی

haghi

124

33152124

9 محمدرضا خواجه پور

pour

112

33152112

10 سیف اله رسولی

rasouli

012

33152012,331521

11 مینا زارعی

mina.zarei

33152017

12 شاهپور سعیدیان

saeidian

015

33152015

13 سعید عابدین پور هرزند

abedinpour

215

33152215

14 داریوش عبداله پور

dabdollahpour

222

33152222

15 انسیه عرفانی

erfani

33152106

16 ناهید عظیمی

nahid.azimi

214

33152214

17 حسین فضلی

fazli

216

33152216

18 سید علی رضا قاسمی

aghasemi

220

33152220

19 علی قربان زاده مقدم

agorbanz

221

33152221

20 محمد رضا کلاه چی

kolahchi

113

33152113

21 فرشید محمدرفیعی

farshid

023

33152023

22 حمیدرضا محمدی خالصی فرد

khalesi

123

33152123

23 علی رضا مرادی

moradika

122

33152122

24 جعفر مصطفوی امجد

mostafavi

016

2016

25 مانیا ملکی

m_maleki

022

33152022

26 علی نجفی

najafi

115

33152115

27 احسان ندایی اسکوئی

nedaaee

217

33152217

28 رحمان نوروزی

rahman.nouroozi

115

33152224

29 محمددهقان نیری

m.d.niry

014

33152014

30 علیرضا ولی زاده

valizade

120

33152120

31 محمدحسن وحیدی نیا

vahidinia

019

33152019

پسا دکتری
نام

Email:username[at]iasbs.ac.ir

اتاق تلفن علائق تحقیقاتی
پروین بیاتی

bayati.p

0000000

ادریس تاج فیروزه

e.tajfirouze

33150011

سعید حمزه لویی

s.hamzeloui

0000000

فرشته فعله گری

f.felegary

33152122

حامد قاسمی

h.ghasemi

286

33152286

یگانه, م

33152013

مسئول آزمایشگاه
نام

Email:username[at]iasbs.ac.ir

اتاق تلفن علائق تحقیقاتی
سیده مهناز هاشمی

mhashemi

33152063

عبدالکریم پرویزی

parvizi

33152059

ابراهیم طوماری

e_toumari

059

33152059

مسئول دفتر
نام Email:username[at]iasbs.ac.ir اتاق تلفن
نجفلو, اکرم
a.najafloo
ساختمان فيزيك 33152107