دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده فیزیک>
دانشکده فیزیک
 
 

دفاعيه كارشناسي ارشد

شبیه سازی رشته شدگی پالس های لیزری فمتوثانیه بسل Numerical Simulation of Filamentation of Femtosecond Beesel Beams

مصطفی بیگ زاده

استاد راهنما: داریوش عبداله پور - علیرضا قاسمی

دانشکده فیزیک

تاریخ: ۱۳۹۶-۶-۳۰

زمان: ۱۰:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان

خلاصه: قرار گرفته است. فیزیک انتشار خطی و غیرخطی پالس‌های فراکوتاه پرتوان بررسی شده و معادله آن معرفی شده است. از آنجاییکه حل تحلیلی برای این معادله غیرممکن است، روش‌های حل عددی آن معرفی شده‌اند و از این روش‌ها، روش کرنک-نیکلسون معرفی شده و نحوه پیاده‌سازی آن تشریح شده است و در نهایت نتایج عددی شبیه‌سازی رشته‌شدگی یک باریکه گاوسی با پالس گاوسی نشان داده شده و مورد بحث قرار گرفته است که نتایج این بخش با نتایج گزارش شده توسط سایر گروه‌ها تطابق بسیار خوبی دارد. علاوه‌بر‌این نتایج شبیه‌سازی رشته‌شدگی پالس‌های فمتوثانیه بسل ارائه شده است و نشان داده‌ایم که از طریق رشته‌شدگی ترکیبی از باریکه های بسل می‌توان مدولاسیون طولی چگالی پلاسمایی ایجاد کرد که برای کاربردهای فراوانی، حائز اهمیت است. واژه های کلیدی: رشته‌شدگی، رشته نوری، باریکه‌های بسل، اثر کر، پلاسما، پالس‌های فمتوثانیه، پالس‌های فراکوتاه، روش کرنک-نیکلسون، اپتیک غیرخطی، مدولاسیون طولی پلاسما، جذب چند فوتونی، بونش چند فوتونی ‎