دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده فیزیک>
دانشکده فیزیک
 
 

دفاعيه كارشناسي ارشد

بررسی نظری قدرت تله نوری برای باریکه های بردار استوانه ای

وحید شاه آبادی

استاد راهنما: دکتر فائقه حاجی زاده - دکتر ابراهیم مددی

دانشکده فیزیک

تاریخ: ۱۳۹۶-۷-۵

زمان: ۱۶:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان

خلاصه: -