دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده فیزیک>
دانشکده فیزیک
 
 
   
ریاست دانشکده:
حسین حقی(دانشيار)
اتاق: 124 ساختمان فيزيك
تلفن: 3315-2124
   
مسئول دفتر:
نجفلو, اکرم
تلفن: 3315-2107
دورنگار:
وب سایت: iasbs.ac.ir/physics