دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زمین>
دانشکده علوم زمین
 
 
   
ریاست دانشکده:
عبدالرضا قدس(دانشيار)
اتاق: 333 ساختمان فيزيك
تلفن: 3315-3337
   
مسئول دفتر:
موحد, پریچهر
تلفن: 3315-3355
دورنگار: 3315-2104
وب سایت: iasbs.ac.ir/earth