دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم زمین>
دانشکده علوم زمین
 
 
پاييز 1396بهار 1396زمستان 1395پاييز 1395

برنامه درسی دانشگاه

زمستان 1396 (2018)
درس مدرس زمان مکان
1- زمین شیمی رسوبی اعتماد سعید, ن

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I005
کلاس I005
2- زمین ساخت پیشرفته 2 شبانیان, ا

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I004
کلاس I004
3- تئوری انتشار امواج الاستیک متقی, س

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I102
کلاس I102
4- ژئوالکتریک نادری, م

دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I102
کلاس I102
5- ژئومغناطیس و گرانی موسوی, ز

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I102
کلاس I102
6- ریزرخساره پیشرفته دارائی, م

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I006
کلاس I006
7- محیط های رسوبی پیشرفته بایت گل, ئ

دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
چهارشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I005
کلاس I005
8- نئوتکتونیک افلاکی, م

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I005
کلاس I005
9- زلزله شناسی پیشرفته متقی, س

یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I005
کلاس I005
10- ژئوتکتونیک نجفی , م

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I006
کلاس I006
11- زمین شناسی در معدن منصف, ا

یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I005
کلاس I005
12- مورفوتکتونیک رضائیان, م

دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
چهارشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I005
کلاس I005
13- ژئودینامیک پیشرفته قدس, ع

دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I005
کلاس I005