9 خرداد

برگزاری سومین مدرسه علوم زمین، 12 تا 15 تیرماه 1397

دانشکده علوم زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در نظر دارد سومین مدرسه علوم زمین را درتاریخ 12 الی 15 تیر ماه سال جاری برگزار نماید. این مدرسه بیشتر بر موضوع تکتونیک، رسوب شناسی و آب شناسی تأکید داشته و سعی بر آن است که به زبانی ساده، مفاهیم نوین و کاربردی از این علوم برای دانشجویان ارائه شود تا دانشجویان بتوانند با این حوزه های تخصصی و نوپا آشنا شوند. آشنایی با دیگر مفاهیم کاربردی در علوم زمین از دیگر اهداف این مدرسه است. شرکت در این مدرسه ویژه ی دانشجویان ممتاز سال سوم و چهارم کارشناسی رشته های زمین شناسی، نفت و معدن است. متقاضیان می توانند فرم معرفی نامه شرکت در دوره را از پیوند زیر دریافت و بعد از تائید دانشکده محل تحصیل، حداکثر تا بیستم خردادماه سال جاری به آدرس الکترونیک geoschool[at]iasbs.ac.ir ارسال نمایند.
دریافت فرم معرفی نامه