27 اردیبهشت

چاپ مقاله دکتر مریم هنرمند و همكاران در مجله Gondwana Research

دکتر مریم هنرمند عضو هیئت علمی دانشكده‌ي علوم زمین و همکارانشان از آکادمی علوم چین، دانشگاه آدلاید استرالیا و دانشگاه زنجان مقاله‌ي خود با عنوان " ایزوتوپهای U-Pb-Hf، ژئوشیمی و ترکیب ایزوتوپی سنگ کل در مجموعه پی سنگی آذرین و دگرگونی در ناحیه ماه نشان شمال غرب ایران با نگرشی بر حاشیه فعال قاره ای در زمان ادیاکاران در شمال ابر قاره گندوانا و آناتکسی پوسته ای در الیگوسن پایانی" را در مجله‌ي معتبر گندوانا ريسرچ (Gondwana Research) به چاپ رساندند. در این مقاله هنرمند و همکاران با استفاده از داده های ژئوشیمیایی و ایزوتوپی به بررسی منشأ و محیط تکتونوماگمایی یک از قدیمی ترین مجموعه های سنگی ایران زمین پرداخته و با مقایسه ویژگی های زمین شناسی این مجموعه با سایر مجموعه های سنگی قدیمی در ایران و کشورهای مجاور به بحث در مورد موقعیت و ضخامت تقریبی کمربند ماگمایی کادومین در حاشیه شمال ابرقاره گندوانا و نیز وجود احتمالی بلوک¬های سنگی بسیار قدیمی در داخل پوسته قاره¬ ای ایران پرداخته‌اند. مجله‌ي گندوانا ریسرچ از مجلات بسيار معتبر زمين‌شناسي است كه عمدتا به ژئوديناميك پهنه‌هاي قديمي زمين مي‌پردازد. ضريب تاثير اين مجله 7 است. براي مطالعه‌ي خلاصه مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1342937X17300539


- Honarmand, M., Xiao, W., Nabatian, Gh., Blades, M. L., Santos M.C., Collins, A.S., Ao, S., 2018. Zircon U-Pb-Hf isotopes, bulk-rock geochemistry and Sr-Nd-Pb isotopes from the igneous and metamorphic basement in the Mahneshan area, NW Iran: