دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>بخش زبان
بخش زبان

از بهار سال 1392، تمامي دانشجويان کارشناسی ارشد پس از شرکت در آزمون تعیین سطح، یکی از کتاب های زیر را به مدت3 ترم  مطالعه خواهند کرد. دانشجويان ورودي جديد، در سال اول، كلاس زبان نخواهند داشت ولي در كارگاه هاي آموزشي مختلفي كه بخش زبان در طول سال برگزار مي كند شركت خواهند كرد. كلاس هاي زبان آنها از ابتداي سال دوم تحصيلي شروع خواهد شد. شركت در اين كلاس ها اجباري است.

 

American English File

New English File

 

American English File 2

American English File 3

American English File 4