خبرها

2 آبان برگزاری نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری منطقه 3 کشور در دانشگاه

2 آبان چاپ مقاله دکتر یوسف ثبوتی در مجله ارتباطات فیزیک

28 مهر رونمایی از ویرایش چهارم کتاب «انگلیسی با اهداف دانشگاهی»

8 مهر انتصاب دکتر رشید زارع نهندی به معاونت اداری- مالی و آموزشی- پژوهشی دانشگاه

26 شهریور چاپ مقاله اعضای هیات علمی دانشکده فیزیک در مجله نیچر

24 شهریور نقدی بر کتاب "نسبیت: خاص و عام" دکتر یوسف ثبوتی

24 شهریور ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت‌علمی

30 مرداد برگزاری طرح دوست علمی در رشته شیمی در دانشگاه

27 تیر انتصاب دکتر علی نجفی به ریاست دانشکده فیزیک

19 تیر انتخاب مقاله دکتر بابک کریمی و همکاران در مجله ChemPlusChem به عنوان یکی از پراستنادترین مقالات سال‌های 2015 و 2016

13 تیر بازدید دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی از دانشگاه

5 تیر انتصاب دکتر علی فروش‌باستانی به معاونت دانشجویی و سرپرستی معاونت فرهنگی - اجتماعی دانشگاه

3 تیر رتبه هشتم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در نظام رتبه‌بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در میان دانشگاه‌های جامع کشور
همایش ها

23 تیر برگزاری مدرسه تابستانی ریاضیات دانش‌آموزی 25-23 تیرماه

26 تیر چهاردهمین سمینار معادلات دیفرانسیل، سیستم‌های دینامیکی و کاربردها

10 شهریور دومین مدرسه تحقیقاتی جبر جابجایی و هندسه جبری - جبر جابجایی محاسباتی - 10 الی 21 شهریور 1397