30 مرداد

برگزاری طرح دوست علمی در رشته شیمی در دانشگاه

طرح دوست علمی در رشته شیمی با همکاری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و اداره کل آموزش و پرورش استان به همت بنیاد ملی نخبگان استان زنجان، در دانشکده شیمی دانشگاه در روزهای 28 و 29 مرداد ماه 1397 برای دانش آموزان پسر پایه دوم متوسطه (یازدهم) برگزار شد.
هدف اصلی این طرح، ارائه آموزش‌، انتقال دانش و مهارت‌های برون‌مدرسه‌ای در ميان استعدادهاي برتر، افزایش حس خودباوری، منزلت اجتماعي و افزايش انگيزه‌ دانش‌آموزان مستعد به سوي کسب موفقیت‌های علمی، فرهنگي و اجتماعي براساس سند راهبردی کشوردر امور نخبگان است.
در این طرح دو روزه، مطالب کاربردی در رشته شیمی شامل سبک زندگی و تغذیه سالم، هوش مصنوعی و کاربرد آن در شیمی، نانو داروها، شیمی سبز و آزمایش‌های کاربردی شیمی توسط اساتید مجرب به دانش‌آموزان ارائه شد. همچنین در میان این مطالب، دانش‌آموزان از آزمایشگاه‌های دانشکده شیمی، آزمایشگاه رزونانس مغناطیس هسته، آزمایشگاه پلیمر، مرکز تحقیقاتی نانو داروها و پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بازدید کردند.
در مراسم افتتاحیه، دکتر ربیعی رئیس بنیاد ملی نخبگان استان زنجان و خانم رشتچی مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان به سخنرانی پرداختند. سخنرانان این طرح از اساتید برتر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و دانشگاه زنجان در رشته شیمی می‌باشند. همچنین در این طرح دانش‌آموزان با دکتر یوسف ثبوتی نیز دیدار داشتند.