28 مهر

رونمایی از ویرایش چهارم کتاب «انگلیسی با اهداف دانشگاهی»

با نیازسنجی به عمل‌آمده و بر اساس تجربه ربع قرن تدریس زبان در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، گروه آموزشی زبان های خارجی کتابی طراحی‌ کرده است که به دانشجویان کمک نماید با مهارت های زبانی لازم برای موفقیت تحصیلی و پیشرفت علمی در محیط های دانشگاهی آشنا گردند. کتاب «انگلیسی با اهداف دانشگاهی» برای نخستین بار در سال 96 به کوشش گروه آموزشی زبان های خارجی دانشگاه تدوین و گردآوری شد و در پاییز سال 96 ویرایش اول این کتاب برای تدریس به دانشجویان کارشناسی ارشد به چاپ رسید. پس از تدریس عملی، کتاب مورد بازبینی قرار گرفت و در فصول زمستان 96 و بهار 97 ویرایش های دوم و سوم آن چاپ و مورد بازنگری مجدد قرار گرفتند. در حال حاضر ویرایش چهارم این کتاب چاپ و در فصل جاری (پاییز 96) به دانشجویان دانشگاه تحصبلات تکمیلی علوم پایه زنجان تدریس می شود.
سرفصل های آموزش زبان دانشگاه های کشور بیشتر بر پایه خواندن متون پایه گذاری شده اند. از ویژگی های کتاب فوق، افزودن مهارت هایی مانند نگارش نامه و چکیده و ارائه سخنرانی علمی به شالوده درس است تا دانشجویان علاوه بر مهارت درک مطلب، مهارت‌های گفتاری و نوشتاری پرکاربرد در ارتباطات علمی بین‌المللی را نیز کسب نمایند. این امر ازآن جهت ضروری است که دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه برنامه ای ده‌ساله برای تبدیل شدن به یک دانشگاه بین‌المللی دارد.
دوره زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی یک دوره فشرده، مدون، حرفه‌ای و مهارتی است که می تواند به کیفیت مطالعات و تحقیقات دانشجویان، با تسهیل به کارگیری منابع انگلیسی‌ زبان و ارتباطات بین المللی، کمک نماید؛ لذا گذراندن این درس در فصول قبل از آغاز تحقیقات توصیه می شود.
امید است با گذراندن موفق این دوره و با ادامه تمرین مهارت هایی که در آن کسب می کنند افق های بسیار جذاب و نوینی در زندگی پژوهشی و علمی دانشجویان گشوده شود.
در ویرایش چهارم کتاب، شاهد تغییرات گسترده ظاهری و محتوایی هستیم؛ برای مثال، بخش سخنرانی، درک مطلب و ساختار متون بازنگری شده اند، یک جزوه فشرده دستور زبان به پیوست افزوده شده است و برخی از مطالب به وب سایت همراه کتاب در مودل (moodle.iasbs.ac.ir) منتقل شده است. همکاران گروه آموزشی زبان های خارجی به شرح ذیل در تدوین این کتاب همکاری کرده اند:

جناب آقای دکتر بهمن فرنودی: بخش سخنرانی، رایانامه و شرح حال علمی
جناب آقای شاهرخ رحمانی: بخش درک مطلب و دستور زبان
جناب آقای دکتر حامد زندی: بخش ساختار متون و سرپرست گروه مؤلفان
سرکار خانم مولود حسینی منفرد: صفحه آرایی، گردآوری برخی مطالب و طراحی روی جلد