24 شهریور

ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت‌علمی

به اطلاع می رساند طی مصوبه جلسه مورخ 1397/06/21 هیات ممیزه دانشگاه، مراتب علمی اعضای هیأت‌علمی به شرح زیر ارتقاء یافت:

- دکتر علیرضا خواستان (عضو هیات علمی دانشکده ریاضی) ارتقاء به مرتبه دانشیاری
- دکتر محمدحسین کوثری (عضو هیات علمی دانشکده شیمی) ارتقاء به مرتبه دانشیاری

ریاست و اعضای دانشگاه، ارتقاء مراتب علمی ایشان را تبریک گفته و آرزوی توفیقات روز افزون دارند.