19 تیر

انتخاب مقاله دکتر بابک کریمی و همکاران در مجله ChemPlusChem به عنوان یکی از پراستنادترین مقالات سال‌های 2015 و 2016

مقاله دکتر بابک کریمی و همکاران با عنوان

Tungstate Supported on Periodic Mesoporous Organosilica with Imidazolium Framework as an Efficient and Recyclable Catalyst for the Selective Oxidation of Sulfides
به عنوان یکی از پراستنادترین مقالات سال‌های 2015 و 2016 از مجله ChemPlusChem از انتشارات وایلی انتخاب شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک مقاله در مجله ChemPlusChem و یا متن کامل این مقاله مراجعه نمائید.