23 خرداد

زمان بندی مصاحبه دکتری 97 دانشکده فیزیک

به اطلاع می رساند، مصاحبه حضوری از معرفی شدگان آزمون دکتری ‌سال 97 دانشکده فیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان مطابق جدول زمانی پیوست برگزار خواهد شد .
داوطلبانی که اسامی آنها در لیست نیامده است، با شماره 33152106-024 (خانم نجفلو) تماس بگیرند.
لازم بذکر است داوطلبان هنگام مراجعه حضوری، بایستی اصل تمامی فرم ها و مدارک را به همراه داشته باشند.
معرفی شدگان می توانند اطلاعات تکمیلی و مدارک موردنیاز را از این آدرس دریافت کنند.