2 آبان

چاپ مقاله دکتر یوسف ثبوتی در مجله ارتباطات فیزیک

مقاله دکتر یوسف ثبوتی با عنوان

An oscillator-representation of elementary particles

در مجله ارتباطات فیزیک (Journal of Physics Communications) از انتشارات مقالات تخصصی فیزیک IOP Science به چاپ رسیده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک این مقاله در مجله ارتباطات فیزیک مراجعه نمائید.