24 شهریور

نقدی بر کتاب "نسبیت: خاص و عام" دکتر یوسف ثبوتی

عنوان کتاب جدید دکتر یوسف ثبوتی "نسبیت: خاص و عام" است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مشخصات کتاب و بخش‌هایی از مقدمه را می‌توانید به لینک خبرگزاری کتاب ایران مراجعه نمائید.
دکتر یاسمن فرزان، عضو هیات علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و محقق مرکز بین‌المللی فیزیک نظری ایتالیا، نقدی برای کتاب دکتر یوسف ثبوتی نوشته‌اند. جهت مطالعه نقد کتاب به اینجا مراجعه نمائید.