دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات>
دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
 
 
   
ریاست دانشکده:
منصور داودی منفرد(استاديار)
اتاق: ساختمان رياضي
تلفن: 3315-3376
   
مسئول دفتر:
براری, زهرا
تلفن: 3315-3441
دورنگار: 3315-3455
وب سایت: iasbs.ac.ir/it