دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات>
دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
 
 
پاييز 1396بهار 1396زمستان 1395پاييز 1395

برنامه درسی دانشگاه

زمستان 1396 (2018)
درس مدرس زمان مکان
1- تحقیق در عملیات خدائی فر, س

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس M102
کلاس I002
2- پایگاه داده ها1 نریمانی, ز

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
3- سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) معصومی, ز

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I002
کلاس I002
4- اخلاق و تربیت اسلامی محمدزاده, ن چهارشنبه ۱۲:۳۰-۱۴:۰۰
چهارشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
5- معارف اسلامی محمدزاده, ن چهارشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I002
6- مدیریت2 جعفري, م چهارشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I001
کلاس I001
7- مبانی الکترونیک دیجیتال جباری, م سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I001
کلاس I001
8- تجارت الکترونیکی1 فرجی, م یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I002
کلاس I002
9- مهندسی فناوری اطلاعات2 پهلوانی, پ

یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I003
کلاس I003
10- تحقیق در عملیات خدائی فر, س

یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
11- ریاضیات2 علیزاده, م

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
12- فیزیک2 فرنودی, ب

یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
سه شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
چهارشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
کلاس I002
13- تجارت الکترونیکی1 فرجی, م یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
14- مباحث نو در فناوری اطلاعات فرجی, م یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I002
کلاس I002
15- مهندسی فناوری اطلاعات2 پهلوانی, پ

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
16- مهندسی نرم افزار2 افشارچی, م شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
چهارشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
17- برنامه نویسی پیشرفته1 انصاری, ا

شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I001
کلاس I001
18- هندسه رباتیک صادقی بی غم, ب

شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
19- شیوه ارائه مطالب علمی وفنی فرجی, م شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I003
کلاس I003
20- سیستم های چند رسانه ای 2 وثیقی, �

شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I003
کلاس I003
21- سیستم های چند رسانه ای 2 شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I002
کلاس I002
22- هوش مصنوعی2 رزاقی, پ

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I001
کلاس I001
23- معماری کامپیوتر 1 نریمانی, ز

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I003
کلاس I003
24- ریاضیات گسسته1 فرخی درخشنده قوچان, م

دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس I003
کلاس I003
25- شبکه های کامپیوتری2 پهلوانی, پ

دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
چهارشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
26- نظریه زبانها و ماشینها 2 رزاقی, پ

یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس I001
کلاس I001
27- طراحی الگوریتم ها داودی منفرد, م

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس I003
کلاس I003
28- آمار و احتمال کاربردی سلیمانی, ف

شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I001
کلاس I001
دستورالعمل ثبت نام فصل پاییز 90
   

برنامه چهارساله دوره متمرکز فناوری اطلاعات

برنامه چهارساله دوره مشترک فناوری اطلاعات