دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات>
دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
 
 
هیات علمی
نام

Email:username[at]iasbs.ac.ir

اتاق تلفن علائق تحقیقاتی
1 ابراهیم انصاری

ansari

219

33153380

2 پیمان پهلوانی

pahlevani

33153436

3 منصور داودی منفرد

mdmonfared

33153376

4 پروین رزاقی

p.razzaghi

214

33153375

5 بهرام صادقی بی غم

b_sadeghi_b

33153379

6 محمدرضا فرجی

m.faraji

33153433

7 مهدی بهلولی

bohlouli

8 زهرا نریمانی

narimani

00000000

9 مهدی وثیقی

vasighi

33153378

مسئول دفتر
نام Email:username[at]iasbs.ac.ir اتاق تلفن
براری, زهرا
barari
ساختمان علوم رايانه و فناوري اطلاعات 33153441