دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات>
دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
 
 
 Search
 جستجو
جستجو بر روی کلمات مشابه انجام شود
عنوان مقاله
مجله
نام خانوادگی
نام
زبان مقاله
نویسنده
ISI
Proceeding
AbstractBook
Select
Select
مرتب سازی بر اساس
ستون های جدول
ستون های انتخاب شده

تعداد کل رکوردها: 139
صفحه اول  1 2 3 4 5 صفحه بعد    صفحه آخر
ردیف-نام خانوادگیتاریخ مقالهعنوان مقاله
1مقالهVasighi, M
Abbasi, S
2017-10-27Multiple growing self-organizing map for data classification
2مقالهMoradkhani, F
Sdeghi Bigham, B
2017-10-25A New Image Mining Approach for Detecting Micro-Calcification in Digital Mammograms
3مقالهVasighi, M
Amini, H
2017-06-15A directed batch growing approach to enhance the topology preservation of self-organizing map
4مقالهShams, F
Sadeghi Bigham, B
2017-05-29A neural network approach to navigation of a mobile robot and obstacle avoidance in dynamic and unknown environments
5مقالهJafari, M
Rahimi, M
Bayat, M
2017-03-15Unstabling in the legal Environment and Decision-Making process
6مقالهKavianpour, H
Vasighi, M
2017-02-15Structural classification of proteins using texture descriptors extracted from the cellular automata image
7مقالهBahrami, L
Sadeghi Bigham, B
Kamali, K
2016-11-05The Effect of some Genetic Mutations on Endometriosis Using Data Mining Techniques
8مقالهداودی منفرد, م
دلفراز پهلوانلو, ا
قبادی بابی, س
2016-10-06کمینه سازی تعداد تحویل ها در شبکه های بی سیم با حرکت گروهی کاربران
9مقالهMesrikhani, A
Davoodi Monfared, M
2016-09-12Non-zero probability of nearest neighbor searching
10مقالهنوری زاده واحد دهکردی, ف
صادقی بی غم, ب
خدایی فر, س
2016-09-09حذف کمترین تعداد موانع مربعی در برنامه ریزی حرکت ربات
11مقالهصادقی بی غم, ب
عباسی کیا, م
2016-09-05هندسه محاسباتی: الگوریتم ها و کاربردها (جلد اول)، تالیف مارک دی برگ
12مقالهKhodaei, M
Sadeghi Bigham, B
Faez, K
2016-08-26Adaptive Data Hiding, Using Pixel-Value-Differencing and LSB Substitution
13مقالهPahlevani, P
Khamfroush, H
Lucani, D. E
Pederson, M. V
Fitzek, F. H. P
2016-08-04Network coding for hop-by-hop communication enhancement in multi-hop networks
14مقالهKavianpour, H
Vasighi, M
2016-04-29Structural Classification of Proteins using Fuzzy Clustering and Cellular Automata
15مقالهAlavi Toussi, H
Sadeghi Bigham, B
2016-02-02Design, Implementation and Evaluation of Multi-terminal Binary Decision Diagram based Binary Fuzzy Relations
16مقالهPahlevani, P
Lucani, D. E
Fitzek, F. H. P
2016-01-21Method and apparatus to enhance routing protocols in wireless mesh networks
17مقالهتقیلو, م
وثیقی, م
2015-12-17یادگیری نظارتی با استفاده از شبکه های X_Y Fused در نقشه های خودسازمانده رشد کننده
18مقالهPanahi, F
Davoodi, M
F. van der Stappen, A
2015-12-11Orienting Parts with Shape Variation
19مقالهSheikhi, F
Mohades, A
de Berg, M
Davoodi, M
2015-10-09Separating Bichromatic Point Sets by L-shapes
20مقالهJafari, M
Bayat, M
Habibi, A
2015-08-14Examination of the Effect of Acquisition and Application of Professional Information and Knowledge in Promoting Life Insurance Marketing
21مقالهتقیلو, م
وثیقی, م
2015-06-08یادگیری نظارتی در شبکه های انتشار بازگشتی رشدکننده
22مقالهآقاجانلو, ی
پارسامهر, ر
2015-05-28ارزیابی پروتکل های جمع آوری داده در شبکه های حسگر بی سیم متحرک
23مقالهBakhshesh, D
Davoodi, M
2015-05-15Approximating of conic sections by DP curves with endpoint interpolation
24مقالهJafari, M
Bayat , M
2015-05-09The engineering of achievement rate of literate man’s strategic vision in elementary school and high school by RADAR technique
25مقالهGhasemi, F
Parsamehr, R
2015-05-05A multi authentication scheme for RFID systems
26مقالهSaadati, F
Sadeghi Bigham, B
Kamali, K
2015-04-20Treatment of Chronic Disease Using the Recommender Systems: Nervous System GMDH
27مقالهDavoodi, M
Mohades, A
Sheikhi, F
Khanteimouri, P
2015-02-20Data imprecision under λ-geometry model
28مقالهقاسمی, ف
پارسامهر, ر
2014-11-20طرح امنیتی تایید هویت چندجانبه برای سیستم های RFID
29مقالهMaleki, A
Ataei, M
Maleki, R
2014-11-16The Effect of Managers' Market Orientation Perspective on Orientation Attitude, job Satisfaction and Organizational Commitment (Case Study: Noor Ista Khorasan Company)
30مقالهJamili Oskouei, R
Askari, M
2014-09-10Predicting Academic Performance with Applying Data Mining Techniques (Generalizing the results of two Different Case Studies)
صفحه اول  1 2 3 4 5 صفحه بعد    صفحه آخر