دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات>
دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات
 
 

دفاعیه کارشناسی

بررسی سه بعد شبکه های مجازی(سرعت تغییرات، جهت تغییرات و محتوای تغییرات(

صادق مقدم

استاد راهنما: مصطفی جعفری

دانشکده علوم رایانه و فناوری اطلاعات

تاریخ: ۱۳۹۶-۸-۶

زمان: ۹:۳۰

مکان: I101

خلاصه: شبکه های مجازی را میتوان رسانه ای درنظرگرفت که درساختارهای اجتماعی فرهنگی اقتصادی و سیاسی تغییراتی ایجادکرده اند و زندگی مردم را دچار تغییرات اساسی کرده اند. . ما در این سه بعد این تغییرات را بررسی کرده ایم.ابتدا نحوه ی پیشرفت و سرعت تغییرات شبکه های را مورده بررسی قرار میدهیم سپس جهت این تغییرات در حوزه های مختلف سیاسی،اقتصادی و... را بیان میکنیم سپس به سراغ تغییرات محتوایی رفته و تغییرات انجام شده در محتوای این شبکه ها را مورد چالش قرار میدهیم .