دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده ریاضی>
دانشکده ریاضی
 
 
   
ریاست دانشکده:
آرش قربانعلی زاده خانقاه(استاديار)
اتاق: 110 ساختمان رياضي
تلفن: 3315-5110
   
مسئول دفتر:
ریحانی, زلیخا
تلفن: 3315-5047
دورنگار: 3315-5097
وب سایت: iasbs.ac.ir/math