دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده ریاضی>
دانشکده ریاضی
 
 
پاييز 1396بهار 1396زمستان 1395پاييز 1395

برنامه درسی دانشگاه

زمستان 1396 (2018)
درس مدرس زمان مکان
1- جبر جابجایی محاسباتی زارع نهندی, ر

شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس M102
کلاس M102
2- هندسه محاسباتی1 صادقی بی غم, ب

شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس I006
کلاس I006
3- بیو انفورماتیک پیشرفته وثیقی, �

شنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
کلاس I004
کلاس I004
4- آنالیز مختلط 1 ملاحاجلو, ش

دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
چهارشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس M102
کلاس M101
5- نظریه عملگرها میثمی صدر, م

دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
چهارشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس M302
کلاس M302
6- ریاضیات مالی1 اختری, ب

دوشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
دوشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
چهارشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس P104
کلاس I101
کلاس M302
کلاس M302
7- جوابهای تناوبی در معادلات دیفرانسیل عادی نعمتی سرای, ب

یکشنبه ۱۴-۱۵:۳۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس M201
کلاس M201
8- آنالیز ترکیبی 1 ذاکر, م

دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
چهارشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس M102
کلاس M102
9- آنالیز فوریه قربانعلی زاده خانقاه, آ

دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس M101
کلاس M101
10- آنالیز حقیقی 2 روئین, ج

دوشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
چهارشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس M202
کلاس M202
11- آنالیز عددی پیشرفته 2 سلیمانی, ف

دوشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس M202
کلاس M302
12- فیبره های برداری2 ورسائی, س

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس M202
کلاس M202
13- آنالیز تابعی 1 علیزاده, م

یکشنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰-۹:۳۰
کلاس M302
کلاس M302
14- نظریه نیمگروهها خسروی, ب

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس M202
کلاس M202
15- نظریه احتمالاتی گراف1 طاهرخانی, ع

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس M201
کلاس M302
16- نظریه گراف 1 ذاکر, م

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس M201
کلاس M201
17- فرایندهای تصادفی2 داداشی آرانی , ح

یکشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
دوشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
چهارشنبه ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
کلاس M101
کلاس M202
کلاس M101
کلاس M201
18- شبیه سازی مالی1 فروش باستانی, ع

یکشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
یکشنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
سه شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
سه شنبه ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰
کلاس M102
کلاس M102
کلاس M102
کلاس M102
19- هندسه جبری 1 یزدان پور, ع

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس M101
کلاس M201
20- جبر پیشرفته 2 نصراله نژاد, ع

شنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
چهارشنبه ۹:۳۰-۱۱:۰۰
کلاس M102
کلاس M102