دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده ریاضی>
دانشکده ریاضی
 
 
1- Saeedi, F., Farrokhi Derakhshandeh Ghouchan, M., "Finite groups with a given number of relative centralizers", Communications in Algebra , 46: (1), 378-385, (2018).

Abstract:
We will study all finite groups and their subgroups with at most four relative centralizers.