دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده ریاضی>
دانشکده ریاضی
 
 

دفاعيه كارشناسي ارشد

بتا-استخلاف­دار کردن مزو-تترافنیل­پورفیرین: تاثیرات بر فعالیت فوتواکسایشی و پایداری اکسایشی

هادی یاوری

استاد راهنما: سعید زکوی

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۱۲-۸

زمان: ۱۰:۰۰

مکان: آمفی تئاتر ترکمان