دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

خانه>دانشکده ریاضی>
دانشکده ریاضی
 
 

دفاعيه دكتري

فعال سازی نوری اکسیژن مولکولی به وسیله پورفیرین های غیرمسطح

آیدا قنبلانی مجرد

استاد راهنما: سعید زکوی

دانشکده شیمی

تاریخ: ۱۳۹۶-۱۲-۹

زمان: ۱۱:۰۰

مکان: آمفی تئاتر دانشگاه