سخنران دانشگاه

تعهدات بین المللی ایران در قبال تغییر اقلیم

یوسف ثبوتی

دانشکده فیزیک

تاریخ: ۱۳۹۶-۷-۲۴

زمان: ۱۵:۰۰

مکان: آمفی تئاتر دانشگاه

خلاصه: -