دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بلوار استاد یوسف ثبوتی، پلاک 444

صندوق پستی 1159-45195 زنجان 66731-45137 ایران

دورنگار: 33155142 -024

تلفن: 33151 -024


طراحی و برنامه نويسی توسط مركز كامپيوتر دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان


خانه>پژوهشکده علوم نوین
پژوهشکده علوم پایه و فناوری های نوین

خبرها
خبرها

 
Click to see larger image

نماي خارجي دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

تصاویر بیشتر

سمینارها